Välkommen till Quick Scan

Välkommen till Quick Scan för förbättring av läranderesultat

Syftet med detta verktyg är att stötta yrkesutbildningsinstitut (VET) som är intresserade av att fokusera på utbildningens huvudmål: att skapa goda läranderesultat. Resultat som stöttar den enskilde studerande i sin utveckling samt resultat som tillgodoser arbetsmarknadens behov.

Förutom att verktyget stödjer en integrerande approach i att uppnå dessa mål så införlivar det även den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (EQAVET) och hjälper därigenom yrkesutbildningsinstitut att införliva en enhetlig uppsättning av europeiska standarder för god utbildning.

Hur kan “Quick Scan” vara till hjälp?

  • Utvärdera var ni befinner er – Quick Scan är ett användarvänligt onlineverktyg som består av korta frågor, som tar upp specifika uppmärksamhetsområden inom utbildningsinstitutet. Resultaten presenteras i form av ett spindelnätsdiagram.
  • Hur utveckla det – Efter slutförandet får ni kompletterande riktlinjer för att uppmärksamma goda läranderesultat. Riktlinjerna ger allmänna råd för att stärka institutens breda engagemang, policy och handlingsplan för kontinuerlig förbättring.
  • Få kompletterande stöd – Kompletterande stöd erbjuds i form av två ytterligare verktyg som kan vara till hjälp för att validera förbättringar.