Indicatoren

De eerste output van het project is een samenvattend rapport over indicatoren die onderwijsinstellingen gebruiken in relatie tot EQAVET.

Handreikingen

handreikingen omtrent het afstemmen van kwaliteitsbeleid en EQAVET in de verschillende landen.

Instrumenten

Het project maakt gebruik van de resultaten van drie andere projecten uit het Leonardo da Vinci-programma.

In de laatste jaren hebben Europese lidstaten een prioriteit gemaakt van de introductie van een vergelijkbare kwaliteitszorg kader voor beroepsonderwijs en training. Het Europese “Quality Assurance Reference Framework for VET (EQAVET)” biedt lidstaten en partijen uit het onderwijs dit kader voor het documenteren, ontwikkelen, monitoren, evalueren en verder verbeteren van kwaliteitsbeleid van beroepsonderwijs en beroepsgerichte training.
Het “EQAVET in practice”-project wil handreikingen maken om de EQAVET-criteria te kunnen vertalen naar de nationale kaders op basis van input van onderwijsaanbieders.

Het innovatieve karakter van het project schuilt in het verbinden van het EQAVET-kader met kaders en criteria waar onderwijsaanbieders zelf behoefte aan hebben voor het garanderen van goed onderwijs.
Het resultaat is dan een gezamenlijk set criteria die bruikbaar en hanteerbaar zijn. Op deze wijze kan EQAVET het instrument worden dat ook daadwerkelijk gebruikt wordt door  onderwijsaanbieders en hen helpt te werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Q-Spirit

een instrument voor het beroepsonderwijs

Bent u een aanbieder van beroepsonderwijs en training?
Bent u bekend met EQAVET?
Weet u hoe het EQAVET framewerk bij kan dragen aan het kwaliteitsbeleid van uw instituut?
Ontdek hoe u uw eigen kwaliteitsbeleid een Europese dimensie kunt geven!

EQAVET in practice

Het “EQAVET in practice”-project wil handreikingen maken om de EQAVET-criteria te kunnen vertalen naar de nationale kaders op basis van input van onderwijsaanbieders.

partner1.png
partner5.png
partner2.png
partner6.png
partner3.png
partner7.png
partner4.png
partner9.png