Aanleiding en doelstelling

Aanleiding en doelstelling

EQAVET beoogt de transparantie, vergelijkbaarheid en overdraagbaarheid van beroepsonderwijs tussen de partnerlanden te vergroten. Het biedt een kader om kwaliteitsbeleid te kunnen monitoren, evalueren en verbeteren. Het biedt een verbetercyclus (plannen, implementeren, evalueren en reviewen) die gebaseerd is op een set van kwaliteitscriteria en bijhorende indicatoren voor kwaliteitsbeleid zowel op macroniveau als voor de individuele onderwijsinstelling.

EQAVET is echter een vrijwillig te gebruiken kader dat progressief geïmplementeerd kan worden overeenkomstig nationale regelgeving en praktijk. Vanaf de introductie ervan  wordt EQAVET door de onderwijsaanbieders veel minder gebruikt dan de nationale beleidsgegevens doen vermoeden.

Onderwijsaanbieders zijn veelal betrokken bij vormen van externe of interne auditing, maar de EQAVET-verbetercyclus is daarbij geen algemeen goed. Dit laat zien dat er nog ruimte voor verbetering is in het gebruik ervan door onderwijsinstellingen. Hier wil het “EQAVET in practice”- project zich dan ook op richten.

De doelstellingen van het project zijn:

  1. Een transnationaal rapport over het gebruik van kwaliteitscriteria, de omschrijvingen en de bijhorende indicatoren door onderwijs-aanbieders;
  2. Ontwikkelen van een webapplicatie met handreikingen voor het vertalen van EQAVET criteria en indicatoren naar de nationale context;
  3. Update van enkele bestaande instrumenten en methoden voor kwaliteitszorg, gebaseerd op deze handreikingen.

Brochure