Intellectuele output

O1 - Rapport indicatoren die onderwijsinstellingen gebruiken in relatie tot EQAVET

De eerste output van het project is een samenvattend rapport over indicatoren die onderwijsinstellingen gebruiken in relatie tot EQAVET. Het rapport is een synthese van de verslagen die de 6 partnerlanden afzonderlijk zullen maken over het gebruik van criteria en indicatoren binnen het beroepsonderwijs en hoe deze zich verhouden tot EQAVET. Het gezamenlijk rapport wordt verspreid onder belanghebbenden via een aantal workshops en via de Nationale Referentiepunten voor EQAVET. Feedback hieruit wordt gebruikt om de bevindingen verder bij te stellen.