Intellectuele output

O2 - Handreikingen over EQAVET voor onderwijsinstellingen

De tweede output zijn handreikingen omtrent het afstemmen van kwaliteitsbeleid en EQAVET in de verschillende landen. De handreikingen worden geschreven voor onderwijsinstellingen en kunnen gebruikt worden als:

  • Methode voor het interpreteren en op elkaar af stemmen van kwaliteitscriteria, descriptoren en indicatoren vanuit de nationale context en/of zoals gebruikt in specifieke standaarden;
  • Methode voor het op elkaar afstemmen van gebruikte kwaliteitscycli  en de EQAVET cyclus.

De handreikingen zullen een stapsgewijze procedure vormen voor de afstemming van kwaliteitsbeleid op EQAVET