Intellectuele output

O3 - Update van eerder ontwikkelde instrumenten

Het project maakt gebruik van de resultaten van drie andere projecten uit het Leonardo da Vinci-programma. Deze projecten zijn gecoördineerd door verschillende landen. Al deze landen zijn partner in het huidige project. Deze drie projecten zijn:  “EXPERO2EU” (http://www.expero2.eu) en “Facilitating a Common Quality Assurance Framework through Peer Review for VET” (http://www.peer-review.gr).

De producten van deze projecten worden geüpdatet en geïntegreerd in het eindproduct: de “Handreiking omtrent het gebruik van EQAVET” voor onderwijsinstellingen.

De handreiking moet aansluiten bij datgene wat onderwijsaanbieders nodig hebben in het kader van kwaliteitszorg. De complete set (handreiking en bijhorende instrumenten) wordt getest door onderwijsinstellingen uit de partnerlanden. De test richt zich op alle aspecten van de EQAVET kwaliteitscyclus (planning, implementatie, evaluatie en bijstelling), de link met nationaal kwaliteitsbeleid, en op de verbinding met bestaande kwaliteitsmodellen zoals ISO en EFQM.