Intellektuella resultat

O3 - Uppdatering av tidigare framtagna verktyg

Projektet använder sig av resultaten från tre projekt som genomförts inom Leonardo da Vinci-programmet i tre olika partnerskap som koordinerats av tre olika medlemsländer. Deltagarna i denna sammanslutning har deltagit i alla tre projekt: “EXPERO2EU” (http://www.expero2.eu/) samt “Facilitating a Common Quality Assurance Framework through Peer Review for VET” (http://www.peer-review.gr/).

Resultaten från dessa projekt kommer att uppdateras och integreras i Riktlinjer för EQAVET för utbildare. Uppdateringen kommer att baseras på särskilda behov hos yrkesutbildare i relation till EQAVET-kriterier och deskriptorer. Det uppdaterade online-verktyget för teknisk kapacitet och innehåll kommer att testas av ett urval av utbildare i varje deltagarland och kommer att täcka EQAVET:s kvalitetssäkringscykel (planering, implementering, utvärdering och granskning) som en praktisk metodologi med rekommendationer och guider för stegvis implementering med hänsyn till nationella kvalitetsramverk och befintliga modeller såsom ISO och EFQM.