Συμπληρωματική υποστήριξη

 

Peer Review for EQAVET
Της τελευταίες δεκαετίες, η διασφάλιση και η βελτίωση ποιότητας στα ινστιτούτα που παρέχουν Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς είναι υψηλής σημαντικότητας σε όλη την Ευρώπη. Το Peer Review ως εργαλείο εξωτερικής αξιολόγησης και ΔΠ αναπτύχθηκε το 2003 και βασίζεται σε μεγάλο αριθμό διεθνών προγραμμάτων μεγάλης εμβέλειας.

 

Τι είναι το Peer Review;
Το Peer Review είναι ένας τρόπος εθελοντικής εξωτερικής αξιολόγησης που σκοπό έχει την υποστήριξη των προσπαθειών του υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικού ινστιτούτου/οργανισμού για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας. Η διαδικασία του Peer Review αποτελείται από τέσσερις (4) φάσεις όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα:

peer review en

 

Οι Peers είναι μια ομάδα εξωτερικών αξιολογητών που καλούνται να εκτιμήσουν την ποιότητα σε διάφορους τομείς του ινστιτούτου/οργανισμού, όπως την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατάρτισης μεμονωμένων τμημάτων ή του συνόλου του οργανισμού.

 

Τι είναι οι Peers;
Οι Peers είναι εξωτερικοί αλλά έχουν συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία επί του αξιολογούμενου θέματος. Είναι ανεξάρτητα πρόσωπα ίδιου βεληνεκούς με τα άτομα των οποίων οι επιδόσεις είναι υπό αξιολόγηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου Peer Review, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.peer-review.gr/products