Καλωσήρθατε στο “Quick Scan”

Καλωσήρθατε στο “Quick Scan” που αφορά στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Σκοπός αυτού του εργαλείου είναι η υποστήριξη των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) που έχουν ως κύριο στόχο της εκπαίδευσής τους την επίτευξη ποιοτικών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη του κάθε σπουδαστή ατομικά και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Εκτός της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Quick Scan ενσωματώνει και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET), υποστηρίζοντας τα κέντρα ΕΕΚ να ενσωματώσουν ένα ενιαίο σύνολο ευρωπαϊκών προτύπων με απώτερο σκοπό την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης.

 

Με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει το “Quick Scan”;

  • Αξιολογήστε το πού βρίσκεστε – Το Quick Scan είναι ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο, φιλικό προς το χρήστη, και αποτελείται από σύντομες ερωτήσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος των κέντρων ΕΕΚ. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή αραχνοειδούς γραφήματος (spider graph).
  • Πώς να το αναπτύξετε – Μετά την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για την επίτευξη καλών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν γενικές συμβουλές για την ενίσχυση της ανάληψης ευθυνών, της πολιτικής και του σχεδίου δράσης για τη συνεχή βελτίωση.
  • Λάβετε συμπληρωματική υποστήριξη – Παρέχεται συμπληρωματική υποστήριξη με τη μορφή δυο επιπλέον εργαλείων που μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.